Adatvédelmi irányelvek

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. A sneakers.hu irányelve, hogy tiszteletben tartja az Ön személyes adatait, és betartja a vonatkozó jogszabályokat és rendelkezéseket az Önről esetlegesen gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatban, ideértve a weboldalunkon, a https://sneakers.hu és a tulajdonunkban lévő és üzemeltetett egyéb oldalainkon is. Ez az irányelv 2022. október 31-én hatályos, legutóbbi frissítése pedig 2022. október 31-én történt.

Az általunk gyűjtött információk

Az általunk gyűjtött információk magukban foglalják mindazokat az információkat, amelyeket Ön tudatosan és aktívan ad meg nekünk szolgáltatásaink használatakor, valamint minden olyan információt, amelyet az eszközei automatikusan küldenek a szolgáltatásainkhoz való hozzáférés során.

Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Perjési Roland Richárd EV.
Székhely: 1089. Budapestt. Visi Imre utca 10. fszt. 6
Adószám: 67267507-1-42

Tevékenység naplózása

Amikor felkeresi weboldalunkat, szervereink automatikusan naplózhatják az Ön webböngészője által megadott szabványos adatokat. Tartalmazhatja eszköze IP-címét, a böngésző típusát és verzióját, a meglátogatott oldalakat, a látogatás időpontját és dátumát, az egyes oldalakon eltöltött időt, a látogatással kapcsolatos egyéb részleteket, valamint a az esetleges hibákkal együtt.
A bejelentkezéseket nyomon követheti a Profil szerkesztése menüpont alatt.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár ezek az információk önmagukban nem alkalmasak személyazonosításra, előfordulhat, hogy egyes személyek személyes azonosítása érdekében más adatokkal kombinálhatók.

Személyes adat

A felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

  • Név
  • E-mail cím
  • Jelszó
  • Jelszó megerősítése

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok

A felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Személyes adatai feldolgozásának okai

Csak akkor gyűjtjük és használjuk fel személyes adatait, ha erre jogos okunk van. Ebben az esetben csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyek ésszerűen szükségesek szolgáltatásaink nyújtásához.
Ilyen például az oldalon történtő regisztráció, hírlevél feliratkozás, kapcsolati űrlap használata.

Információgyűjtés és -felhasználás

Személyes adatokat gyűjthetünk a felhasználótól, ha weboldalunkon a következők bármelyikét megteszi:

  • Mobileszközt vagy webböngészőt használ tartalmaink eléréséhez
  • Regisztrál a sneakers.hu weboldalon
  • Felveszi velünk a kapcsolatot e-mailben, közösségi médiában vagy bármilyen hasonló technológián keresztül

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

Az Adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére az Ügyfél önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján. Az Adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a https://sneakers.hu honlapon­ keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, az felhasználóinkkal való kapcsolattartás. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, személyre szabott ajánlat készítése/küldése az Ügyfeleknek.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Személyes adatainak biztonsága

Amikor személyes adatokat gyűjtünk és feldolgozunk, és amíg ezeket az információkat megőrizzük, azokat a kereskedelmileg elfogadható eszközökkel védjük, hogy megakadályozzuk az elvesztést és lopást, valamint a jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalt, másolást, felhasználást vagy módosítást. Bár mindent megteszünk az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, azt tanácsoljuk, hogy az elektronikus továbbítás vagy tárolás egyik módja sem 100%-ban biztonságos, és senki sem tudja garantálni az adatok teljes biztonságát. Az adatvédelmi incidensek tekintetében betartjuk a ránk vonatkozó jogszabályokat. Ön felelős a jelszó kiválasztásáért és annak általános biztonsági erősségéért, biztosítva saját adatainak biztonságát szolgáltatásaink keretein belül.

Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait

A regisztráció és a sneakers.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználói fiók törléséig tart, jogos érdek alapján. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.teli vagy jelentési kötelezettségünk teljesítése érdekében, vagy közérdekű archiválási, tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célokból.

Gyermekek magánélete

Termékeinket vagy szolgáltatásainkat nem célozzuk közvetlenül 13 éven aluli gyermekekre, és nem gyűjtünk tudatosan személyes adatokat 13 éven aluli gyermekekről.

Személyes adatok nemzetközi továbbítása

Az általunk gyűjtött személyes adatokat ott tároljuk és/vagy dolgozzuk fel, ahol mi vagy partnereink, leányvállalataink és harmadik fél szolgáltatóink létesítményeket tartanak fenn. Kérjük, vegye figyelembe, hogy azokra a helyekre, ahová személyes adatait tároljuk, feldolgozzuk vagy továbbítjuk, előfordulhat, hogy nem ugyanazok az adatvédelmi törvények vonatkoznak, mint arra az országra, ahol az adatokat eredetileg megadta. Ha az Ön személyes adatait harmadik feleknek továbbítjuk más országokban:
(i) ezeket az átviteleket a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően hajtjuk végre; és (ii) az átadott személyes adatokat jelen adatvédelmi szabályzattal összhangban védjük.

A sneakers.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

Tárhelyszolgáltató:
3Gteam Kft.
1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. fszt. 7.

Az Ön jogai és személyes adatainak ellenőrzése

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.
A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:
Email: iroda@sneakers.hu

Az Ügyfél az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Hírlevelek

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Cookie-k használata

„Cookie-kat” használunk, hogy információkat gyűjtsünk Önről és az oldalunkon végzett tevékenységeiről, valamint, hogy javítsuk a felhasználói élményt.
A süti egy kis adat, amelyet weboldalunk az Ön számítógépén tárol, és minden látogatáskor hozzáfér, így megérthetjük, hogyan használja webhelyünket. Ez segít abban, hogy tartalmat szolgáltassunk ki az Ön által megadott preferenciák alapján.
Süti szabályzatunkat itt találja

Szabályzatunk korlátai

Weboldalunk külső oldalakra hivatkozhat, amelyeket nem mi üzemeltetünk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nincs befolyásunk ezen webhelyek tartalmára és szabályzataira, és nem vállalhatunk felelősséget a vonatkozó adatvédelmi gyakorlatokért.

Jelen szabályzat változásai

Saját belátásunk szerint módosíthatjuk adatvédelmi szabályzatunkat, hogy tükrözze az üzleti folyamatainkban bekövetkezett frissítéseket, a jelenlegi elfogadható gyakorlatokat, illetve a jogszabályi vagy szabályozási változásokat. Ha úgy döntünk, hogy megváltoztatjuk ezt az adatvédelmi szabályzatot, akkor a módosításokat itt fogjuk közzétenni, ugyanazon a linken, amelyen keresztül eléri ezt az adatvédelmi szabályzatot.

Lépjen kapcsolatba velünk Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az Ön adataival kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi adatok segítségével:
info@sneakers.hu
https://sneakers.hu