Felhasználási feltételek

Érvényesség

Ezek a Felhasználási feltételek valamennyi, a sneakers.hu internet domain alatt nyújtott szolgáltatásra vonatkoznak. Mindig azok a Felhasználási feltételek vannak érvényben, melyek a szolgáltatások konkrét igénybevételekor a felhasználók által a sneakers.hu domain alatt lehívhatóak. Az itt nyújtott szolgáltatások igénybevételével a felhasználó elfogadja ezeket a Felhasználási feltételeket.

A sneakers.hu célja

A sneakers.hu domain alatt végfelhasználók (továbbiakban felhasználó) és forgalmazók számára egy információs oldalt/platformot bocsát rendelkezésre. Ezeken a weboldalakon különböző termékek és azok forgalmazóinak információit bocsátjuk ingyenesen és független módon rendelkezésre. A forgalmazók/kereskedők tekintetében a megjelenített és a weboldalról átirányítással a forgalmazó/kereskedő online áruházában megvásárolt termékek után jutalékot számít fel.
Ez a végfelhasználót semmilyen formában nem érinti!

A szolgáltatás biztosítja:

Név: Perjési Roland Richárd EV.
Székhely: 1089, Budapest, Visi Imre utca 10. fszt. 6.
Adószám: 67267507-1-42

Ajánlatok

Tudomásunk szerint valamennyi a sneakers.hu-n megjelenített termék esetében új termékről van szó (tehát nem használt, kiállítási darabokról, kirakati vagy hibás termékekről, stb.).
A sneakers.hu tudomása szerint, minden ár tartalmazza a törvény által aktuálisan előírt általános forgalmi adót (ÁFÁ-t).
Ezek az árak mindig a sneakers.hu tudomására hozott árakat mutatják.
Technikai okokból a sneakers.hu-n és a termék forgalmazójának (kereskedőnek) a weboldalán az árak, illetve a készlet tekintetében lehetnek eltérések, a feldolgozás során az adatbázisba való beolvasás során fellépő késleltetés okán.
Igyekszünk az adatbázisunkban lévő adatokat aktuálisan tartani, ezt azonban garantálni nem tudjuk, valamint az adatok teljes helyességéért sem tudunk felelősséget vállalni. Azokat az adatokat tudjuk feldolgozni és megjeleníteni, amit a kereskedők a részünkre bocsátanak.
Az sneakers.hu weboldalon bemutatott árak csupán tájékoztató jellegűek: ezek olyan várható árak, melyeket a felhasználónak az általa kiválasztott forgalmazónál le kell ellenőriznie.
Amennyiben félreértések adódnak, kérjük tájékoztasson bennünket az info@sneakers.hu e-mail címen.
Kérjük adja meg:

  • a forgalmazót
  • a termék nevét (esetleg méretét, cikkszámát)
  • az időpontot

Amennyiben úgy érzi hibát észlelt a weboldalon Kérjük haladéktalanul értesítsen minket a kövekező címen: info@sneakers.hu

Viszonyok és kötelességek

A sneakers.hu a felhasználók számára csak információkat bocsát rendelkezésre. A megjelenített termékek nem a sneakers.hu ajánlatai.
A weboldal használatán keresztül nem jön létre szerződéses viszony a felhasználó és a sneakers.hu között a forgalmazók által kínált termékeket illetően.
A sneakers.hu a megjelenített termékeket és ajánlatokat a kereskedőktől a lehetőségek szerinti a legnagyobb gondossággal gyűjti. A sneakers.hu nem vállal garanciát vagy jótállást az árak, a termékajánlatok leírása, vagy egyéb információk helyességéért, melyek a weboldalain leközlésre kerülnek. Ezekért az adott kereskedőt illeti minden felelősség.
A sneakers.hu nem garantálja, hogy ezek az információk hibátlanok, és egyúttal felhívja a figyelmet, hogy a weboldalon megjelenített információk elírási hibákat tartalmazhatnak.
Megkérjük a felhasználót, amennyiben hibát talál a termékek leírásában, nevében, azt a következő e-mail címen jelezze a sneaker.hu csapatának: info@sneakers.hu
Az itt rendelkezésre bocsátott információk rendszeresen, akár óránként változnak.
A sneakers.hu nem vállal jótállást arra vonatkozóan, hogy a megjelenített termékek a kereskedőknél a sneakers.hu-n megjelenített feltételekkel megvásárólhatóak. A weboldalon bemutatott webshopok e tekintetben az ebből eredő követelések alól a sneakers.hu-t felmentik. A sneakers.hu nem vállal garanciát a kereskedők webshopjának működéséért és az azon megjelenített információkért. A sneakers.hu fenntartja a jogot valamennyi webáruház, webshop felvételére a "portfóliójába" és azok eltávolítására a mindenkori szerződéses viszonyok keretei között.

Oldalon megjelenített véleményekre vonatkozó szabályozás

A sneakers.hu a felhasználók véleményeket írhatnak a megjelenített termékekről, valamint értékeléseket hagyhatnak azokról. A beküldött termékvélemények, illetve értékelések megjelenítési, közlési jogát a sneakers.hu fenntartja magának. Ennek értelmében a szerzőnek (felhasználó) nincs joga a megírt vélemény, illetve értékelés nyilvánosságra hoztalára a sneakers.hu engedélye nélkül. A sneakers.hu fenntartja a jogot a beküldött vélemények szerkésztésére pl. helyesírási hibák esetén, valamint ezek moderálására.
Azok a vélemények, értékelésel, melyek sértőek, rágalmazóak vagy tartalmilag helytelenek, nem kerülnek megjelenítésre.
A sneakers.hu harmadik féltől származó véleményt és értékelést semmilyen esetben nem jelenít meg.

Szerzői jogok

Szerzői jogi védelem alatt álló oldal. A honlapon elhelyezett arculati és tartalmi elemek (pl. betűtípusok, gombok, linkek, ikonok, szöveg, kép, grafika, logo stb.), valamint szöveges és képi anyagok, felhasználása, másolása, terjesztése, továbbítása - akár részben, vagy egészben - kizárólag a sneakers.hu előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Adatkezelés

A sneakers.hu a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai és véleményei.
  • GDPR előírásainak, és ajánlásainak megfelelően.

A sneakers.hu nem értékesíti a felhasználó adatait harmadik személyeknek.
Az Adatvédelmi nyilatkozatunk ITT elérhető és olvasható.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájárulás. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Biztonsági eszközök

A Szolgáltató technikai és szervezeti eszközöket alkalmaz, amelyek biztosítják a feldolgozott személyes adatok biztonságát és a védelem alá vont adatok kategóriájának megfelelő védelmét, különösen biztosítja, hogy az adatok illetéktelen személyek részére ne kerüljenek átadásra, a hatályos jogszabályok megsértésével ne kerüljenek feldolgozásra, módosításra, ne sérüljenek vagy ne semmisítsék meg. A Szolgáltató megfelelően hozzáférhetővé teszi a következő technikai eszközöket, amelyek megakadályozzák az elektronikus úton küldött Személyes Adatok illetéktelen személyek részéről történő megszerzését, módosítását, az adatbázis bebiztosítását illetéktelen személyek hozzáférése ellen:

  • SSL bizonyítvány a weboldal azon oldalain, ahol az Ügyfelek adatai megadásra kerülnek;
  • a Felhasználói Fiókhoz való hozzáférés csak egyéni login és jelszó használatával lehetséges.

Jogorvoslat

Az Ügyfél a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az Adatkezelő székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

Amennyiben az Ügyfél kérelme a Szolgáltató által elutasításra kerül, azzal szemben az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben a Szolgáltató tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy a Szolgáltató határidőn belül nem dönt, az Ügyfél, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

Amennyiben nem ért egyet a fentebb leírtakkal, megkérjük a felhasználót, hogy mellőzze a weboldal használatát!

Érvényesség kezdete: 2022.10.31